آسان بین خودرو، تولید کننده درخت سیم لوازم خانگی و خودرویی - وارد کننده سرسیم و سوکت


فروش سرسيم هاي لوازم خانگي

لطفا براي مشاهده نقشه و جزييات بيشتر روي لينک هاي مربوطه کليک کنيدOrder Code:

40000


سرسیم نری نک دار پایه کوتاه

 35745-0110

P.N:

T110130-3

T110130-3 : کد شناسایی

کد سفارش: 40000

L:21.8 mm

E:7.1 mm

W:1.85 mm

Detail

Drawing

Order Code:

40005


سرسیم نری نک دار پایه متوسط 

35745-0210

P.N:

T110140-3

T110140-3 : کد شناسایی

کد سفارش: 45020

L:21.8 mm

E:7.1 mm

W:1.85 mm

Detail

DrawingOrder Code:

40015سرسیم مادگی نک دار پایه کوتاه

35746-0110P.N:

T210230-3

T210230-3 : کد شناسایی

کد سفارش: 40015

L: 18±0.2  mm

E: 7.1±0.1  mm

W: 3.1±0.05 mm

Detail

Drawing

Order Code:

40020سرسیم مادگی ساده پایه متوسط

35746-0210

P.N:

T210240-3

T210240-3 : کد شناسایی

کد سفارش: 40020

L: 18±0.2  mm

E: 7.1±0.1  mm

W: 3.1±0.05 mm

Detail

DrawingOrder Code:

40050


 سرسیم مادگی نک دار پایه متوسط

 35748-0210

P.N:

T210440-3

T210440-3 : کد شناسایی

کد سفارش: 40050

L: 18±0.2  mm

E: 7.1±0.1  mm

W: 3.1±0.05 mm

Detail

Drawing

Order Code:

40045


سرسیم مادگی ساده پایه کوتاه

35748-0110

P.N:

T210430-3

 T210430-3 : کد شناسایی

کد سفارش: 40045

L: 18±0.2  mm

E: 7.1±0.1  mm

W: 3.1±0.05 mm

Detail

DrawingOrder Code:

40030

سرسیم نری ساده پایه کوتاه

35747-0110

P.N:

T110330-3

T110330-3 : کد شناسایی

کد سفارش: 40030

L:21.8 mm

E:7.1 mm

W:1.85 mm

Detail

Drawing

Order Code:

40035


سرسیم نری ساده پایه متوسط 

35747-0210

P.N:

T110340-3

T110340-3 : کد شناسایی

کد سفارش: 40035

L:21.8 mm

E:7.1 mm

W:1.85 mm

Detail

Drawing
Order Code:

40397

سرسیم پرچمی 4.8 اشتکو
P.N:

T310641-1

T310641-1 : کد شناسایی

کد سفارش: 40397

L: 12.48±0.2  mm

E: 6.1±0.1 mm

W: 5.9±0.05 mm

Detail

Drawing
وارد کننده سوکت - وارد کننده سرسيم - سوکت خودرويي - سرسيم خودرويي - سوکت لوازم خانگي - سرسيم لوازم خانگي - وارد کننده کانکتور - وارد کننده ترمينال- فروش سوکت - فروش سرسيم - فروش ترمينال فروش کانکتور- توليد کننده درخت سيم - فروش درخت سيم