-->آدرس 

کيلومتر 19 جاده مخصوص تهران کرج 

شهرقدس، خيابان امامزاده، خيابان گلبرگ جنوبي 

خيابان گلچين پنجم، پلاک 10 

کد پستي: 3754185736 

E-mail: asanbeen@gmail.com

تلفن 

+98-21-40446001-3 

دورنما 

+98-21-40446004 
Asanbin Contact form

Asanbin Contact form

برای ارتباط با شرکت ما می توانید از فرم زیر نیز استفاده نمایید

  captcha