-->عکس 

کد سفارش 

Order Co. 

کد شناسایی

Part No.

ابعاد سیم

Cross Section Range

Molex P.N.

مواد

Material

ابعاد

Dimensions (mm)

AWG

mm2

Thick

(mm)

Finish

L

E

W45030

 T150341-3

20-18

0.5-0.85

FH17000-1.7A

0.3

Pre Tin

24.6

15.6

1.7


1.7 سرسیم نریT1503-1410_1
وارد کننده سوکت - وارد کننده سرسيم - سوکت خودرويي - سرسيم خودرويي - سوکت لوازم خانگي - سرسيم لوازم خانگي - وارد کننده کانکتور - وارد کننده ترمينال- فروش سوکت - فروش سرسيم - فروش ترمينال فروش کانکتور- توليد کننده درخت سيم - فروش درخت سيم