-->عکس 

کد سفارش 

Order Co. 

کد شناسایی

Part No.

ابعاد سیم

Cross Section Range

ضخامت تب

مواد

Material

ابعاد

Dimensions (mm)

AWG

mm2

Thick

(mm)

Finish

L

E

W45015

 T351841-1

20-18

0.5-0.85


0.4

BRASS

16

8.7

5.2


سسرسیم جالامپی خاردار (خارکوتاه) سراجوارد کننده سوکت - وارد کننده سرسيم - سوکت خودرويي - سرسيم خودرويي - سوکت لوازم خانگي - سرسيم لوازم خانگي - وارد کننده کانکتور - وارد کننده ترمينال- فروش سوکت - فروش سرسيم - فروش ترمينال فروش کانکتور- توليد کننده درخت سيم - فروش درخت سيم